sjogren

Alla inlägg under december 2009

Av Steve Sjögren - 14 december 2009 16:17

Det är fantastiskt med dessa kovändningar. I förra veckan kunde vi på morgonen höra en tjänsteman från gymnasieförbundet säga att en gymnasieskola i Kalmar måste stängas om et par år. Tjänstemannen medverkade senare samma dag i et debattprogram i radion Kalmar. Då hade han en helt annan uppfattning. Nu skulle ingen skola behöva läggas ner. I stället skulle man säga upp alla externa lokaler och på så sätt spara pengar.

Det råder ingen tvekan om varifrån den kovändningen kom. Det var gymnasieförbundets ordförande Anders Andersson C som varit framme och satt munkavle på sin tjänsteman, ja till och med tvingat dem att ändra uppfattning. Så kan det gå när det närmar sig ett valår och Anders Andersson blir orolig för att mista sin post. Att tala om som det verkligen är förbjuder han sina tjänstemän att göra. Sanningen är ju den att med alla privata etableringar som Andersson och hans borgerliga kamrater i Kalmar och i regering sagt ja till så måste man lägga ner en gymnasieskola i Kalmar. efter några år med borgerligt styra i Kalmar på 70 talet så hade underhållet på kommunens gymnasieskolor blivit så eftersatt att den s-majoriteten blev tvungna att renovera två av våra gymnasier och bygga en ny. Genom att säga ja till alla privata skollor har man nu försatt sig i det läget att man måste lägga ner en av dessa nyrenoverade skolor för att låta de privata som ligger i vanliga kontorshus vara kvar. Eller kommer Anders att byta fot efter valet och ändå lägga ner ett nyrenoverat Kalmar gymnasier för at de privata ska få leva vidare.

Misshushållning med kommunala pengar är det i alla fall och trolöshet mot väljarna är det definitivt.

ANNONS
Av Steve Sjögren - 9 december 2009 16:18

Jag har suttit i skattenämnden i många år. För säg  10 år sedan var alla eller väldigt många våldsamt irriterade på skatteverket. En stelbent myndighet som bara läste paragrafer och inte tog hänsyn till individen. Skatteverket var svåra att komma till tals med för de bara läste innantill i sina lagar.  Tjänstemännen där var säkert korrekta i alla hänseenden men deras korrekthet blev ohanterlig för den breda allmänheten. Alla skällde på skatteverket. Sen har det hänt något i dag har skatteverket en service till allmänheten som är helt suverän. Den som känner sig osäker på sin deklaration kan gå till skatteverket och vänligt och korrekt få hjälp med sin deklaration. I dag är bilden av skatteverket en myndighet som är till för att hjälpa medborgarna att göra rätt för sig. En fantastisk utveckling ´åt rätt håll.  Givetvis styr deras verksamhet fortfarande av lagar och bestämmelser, men de har lärt sig att hantera detta på ett positivt sätt.  Skatteverket är ett föredöme för många myndigheter inte minst försäkringskassan.

Försäkringskassan var förr en myndighet som hjälpte människor att få ekonomiskt stöd vid sjukdom och andra försäkringsutbetalningar. Nu under den borgerliga regimen har deras roll totalt förändrats till det sämre. I dag ogiltigförklarar man läkarintyg på löpande band med hjälp av en pappersdoktor som aldrig sett eller mött patienten. I dag gömmer man sig bankom en hemsida på internet eller en central telefon växel någonstans i landet. Den enskilde är bara någon som man ska försöka bli av med så fort som möjligt. Givetvis är detta inte tjänstemännens på försäkringskassans fel. Det är till största delen regerings fel. Man använder försäkringskassan som et redskap för att slå ut människor som haft oturen att drabbas av sjukdom eller handkapp. Givetvis borde kassan också vara en öppen och serviceinriktad myndighet, för att uppnå det behövs ett regeringsskifte i höst. Då kan de anställda på kassan få ett realistiskt uppdrag som gör att de kan möta medborgarna på ett annat sätt.

Det här är bara en orsak till at rösta rött i valet 2010.

ANNONS
Av Steve Sjögren - 1 december 2009 17:23

För ett par veckor sedan lyssnade jag på Göran Persson som bland annat talade om sin oro för hur de små kommunerna ska överleva. Han beskrev en situation där många väl etablerade och duktiga tjänstemän hos små kommuner går i pension och svårigheten att rekrytera duktigt folk när ekonomin och framtidsutsikterna ser ut som de gör i många småkommuner. Han hyser samma farhåga för den demokratiska processen där han var rädd för att det kan bli svårt at hitta folk som vill engagera sig i politiken därför att utmaningarna är många och stora. I Kalmar län har vi all anledning att fundera över detta. Ska vi agera för en kommun sammanslagning? Tja på Öland tycks det ju inte gå. Så kanske kommunalförbund är lösningen som vi ser i Gymnasieförbundet eller Kalmarsunds renhållare. Men på tid och längd tror jag att Persson har rätt vi måste slå samman kommuner för att få den bärkraft som behövs för att klara skola vård och omsorg

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se