sjogren

Inlägg publicerade under kategorin Allmänt

Av Steve Sjögren - 23 mars 2009 16:20

Det blåser snålt kring LO ordföranden. Frågan är hur mycket hon tål och hur mycket vi i arbetarrörelsen tål. Hur trovärdiga är vi när våra egna företrädare uppenbarligen skor sig rejält på de uppdrag de har.  Vi har förlorat många fackliga medlemmar under de senaste åren hur ska vi nu kunna vända de siffrorna när vi har så ostädat på trappan. Folk kommer att välja A-kassan men välja bort det fackliga medlemskapet. Det är inte bra för oss. Samtidigt stiger opinionssiffrorna för Moderaterna och vi går bakåt. I dag presentterade3s siffror som innebär att mer än 50 % är beredda att gå ner i lön bara de får behålla jobbet. Så går det när de blå styr landet. Då får vi stryk på alla håll. Samtidigt ägnar vi oss åt det ena självmålet efter det andra. Vi kritiserar vår partiledare när det är stadsministern vi borde kritisera. Våra egna företrädare agerar som om de tillhörde näringslivet och inte arbetarklassen.

Det måste bli slut på självmålen.

ANNONS
Av Steve Sjögren - 20 mars 2009 13:23

Rolf Wahlberg och modraterna är hopplöst ovetande om hur gamla människor har det i Kalmar och totalt ointresserade av under vilka förhållanden som vår personal arbetar. På detta finns det många bevis. Under många år har man i budgetsammanhang hävdat att bara man privatiserar så blir allt bra. Vi har lärt oss under åren att så är det definitivt inte. Det kan bli något billigare men betydligt sämre. Ta köket på Stensberg där alla var kritiska mot kvalitén på maten, dit ingen av omsorgens personal ville gå över när det privatiserades. För att få ordning på det hela tog kommunen tillbaka det för några år sedan. Nu har vi Vassalparken där vi efter noggranna undersökningar och gediget förhandsarbete nu har en entreprenör som vi tror kommer att göra ett bra jobb. Men jag har fått mängder av samtal från oroliga omsorgstagare och deras anhöriga där man undrar varför man inte får har kommunen kvar och varför man inte får personalen med sig. Det beror på att personalen i stor utsträckning inte vill följa med till entreprenören.  Moderat politik skapar oro hos omsorgstagare och personal.  På senaste mötet med omsorgsnämnden fick du Rolf en konkret fråga hur du avsåg att finansiera dina förslag på särskilda boenden. Efter en minuts total tystnad så muttrade du ”jag vet inte”

Du är fadder för en hemtjänstgrupp jag vet att de vill ha dig med en dag i sin verksamhet för att du bättre ska förstå hur de arbetar och hur våra omsorgstagare har det.  Ta chansen att lära dig lite om vår verksamhet det behöver du i ditt politiska uppdrag. För av ditt uttalande förstår man att du inte känner till den verksamhet som du är vald att engagera dig i.      

Du och dina partivänner var emot skattehöjningen i december, ni försökte få omsorgsnämnden att inrätta fler särskilda boendeplatser än det finns pengar till. Ni skapar oro hos omsorgstagarna och personalen behandlar ni som om det vore boskap.

I valet mellan trygga omsorgstagare och otrygga omsorgstagare står vi för trygghet och du för otrygghet.

I valet mellan att stöta och ge personalen utveckling står du för att konkurrensutsätta och pressa dem till arbetsuppgifter de inte hinner med.

I valet mellan att ta ansvar för ekonomin eller att genomföra ideologiska förändringar skiter du i ekonomin och låter ideologin styra.

Det värsta är att dina partikompisar i regeringen inte heller tar något ansvar för landets ekonomi eller för omsorg och välfärd.

Er politik är förödande för kommunen och landet.

ANNONS
Av Steve Sjögren - 17 mars 2009 19:37

Så var det dags att gå till attack mot arbetsmarknadens lagar att det skulle vara Centern var inte någon överraskning Stureplans centern verkar ju vara det mest högervridna partiet inom alliansen. Nu vill man förstöra tryggheten för de som arbetar i små företag genom att försämra tryggheten för dessa. Moddan har inte sagt var gränsen ska gå men hon tycker att fler ska känna otrygghet. Alliansens och därmed Centerns angrepp på vanliga arbetande människor blir alt våldsammare. A-kassan är till vissa delar skrotad, sjukförsäkringen är till stora delar avskaffad, facket har fått lida stora nederlag på senaste åren. Den fackliga styrkan är utan tvekan rubbad. För det får vanligt folk betala i form av högre avgifter, sämre trygghet och fler i utanförskap.

Frågan är vad kan återställas för säkert är att som verkligheten ser ut kommer det att bli omöjligt att återställa den sociala tryggheten. Åtminstone kommer det att ta många år.

Man blir både rädd och skrämd när man ser vad alliansen gör med Sverige på område efter område halkar vi ner på världsrankingen. Det är alvarligt mycket alvarligt för oss
Av Steve Sjögren - 13 mars 2009 11:22

Oron bland de som arbetar inom de avdelningar som ska flyttas från Norrlidshemnet till Vassalparken är stor. Inte lustig als tycker jag. Men ett tydligt resultat av allianspartiernas politik. När vi i omsorgsnämnden skulle ta budgeten för 08 så lyckades alliansen få en miljöpartist att rösta med dem och det innebar att ny verksamhet skall konkurrensutsättas.  Nu ser vi resultatet av det. Personalen är orolig men oroligast är nog omsrogstagarna. Det vill säga de som vi skall ge en god och trygg omsorg på äldre dagar. Efter beslutet i december 07 har vi varit tvingade att lägga ut de nya boendet på entreprenad och efter noggrann genomgång av de olika anbudsgivarna har vi så enats om att välja en entreprenör som verkar ha goda förutsättningar att göra en bra verksamhet för omsrogstagarna. Att våra anställda skulle få möjlighet att följa med till den nya entreprenören har varit självklart hela tiden. Men frågan är vill de byta arbetsgivare? Svaret ser vi nu och det är bara ett fåtal som vill det. Det är inte så lustigt med tanke på att vi i Kalmar betalar lite bättre än vad vi måste enl. gällande avtal. Men vi har inom majoriteten varit överens om att i Kalmar skall omsorgs personal har det lite bättre. Hos entreprenören är det avtalsenlig lön som väntar. Entreprenören har också en annan syn på hur mycket nattbemanning som behövs. De avser att klara verksamheten med två personer men om det hade varit kommunen så hade vi behövt tre personer på natten för att vara säkra på att klara tryggheten för omsorgstagarna och arbetsförhållandena för våra anställda. Men oavsett vilken entreprenör som vi valt så är det ju fråga om et aktiebolag som lyder under aktiebolagslagen och måste lämna en vinst till sina ägare. Det sker på omsorgstagarnas och de anställdas bekostnad. Men alliansen oavsett om den finns i kommunen eller i regeringen brys sig lite om omsorgstagarna det viktiga är att det blir privata aktiebolag som tar över verksamheten.

Av Steve Sjögren - 11 mars 2009 10:52

Rolf Wahlberg Moderaterna tycker i dagens Barometer att hemtjänstpersonalen i Kalmar borde kunna koka lite potatis sätta sig med de gamla för att äta lunch tillsammans. Att Rolf totalt saknar insikt i hur hemtjänstpersonalen har det råder det ingen tvekan om. De har ett schema som är så tajt att de inte har tid för något extra. De måste vidare till nästa omsorgstagare om nu Rolfs tankar kunde genomförs så borde han och de andra moderaterna ge förslag på hur det skall lösas ekonomiskt för det kostar pengar.  Mycket pengar och dessutom hur vet Rolf att våra omsorgstagare vill äta tillsammans med hemtjänstens personal. Hur vet Rolf att det är ok att säga till hemtjänsten att deras lunch är förlagd till hemmet hos någon omsorgstagare. Vår personal hr ätt till lunch och var i vilket sällskap de intar den ska de givetvis välja själva. Det är valfrihet för dem, förstår du det Rolf.

Moderat politik har definitivt havererat i Kalmar. Först driver man frågan om att inrätta fler särskilda boende utan att ha pengar till det. Sedan kommer detta förslag min fråga är givetvis ”var har ni pengarna” Dessutom är Rolfs uttalande djupt kränkande mot den personal som arbetar hos oss. Rolf tycks inte ha en susning om hur de har det och vilka villkor som gäller. I omsorgen i Kalmar ska vi måna om våra omsorgstagare, vi ska vara rädda om vår personal och vi ska ta ansvar för ekonomin. Inte komma med påhopp på personalen och sedan lägga ofinansierade förslag. Rolf har suttit med i omsorgsnämnden under lång tid nog kunde man förvänta sig att han vore mer insatt i verksamheten.

Omsorgstagarna och personalen i Kalmar kommunkan vara glada för att Rolf och hans M-kompisar inte sitter i kommunledningen för då hade Kalmars ekonomi varit körd i botten, personalen behandlad som boskap och Kalmar som framtidskommun för alla i stället vore en kommun i ruinens brant.

Av Steve Sjögren - 10 mars 2009 11:01

Hur man än vänder sig så är den bak eller hur. I går på kommunstyrelsen så redovisade revisorerna en utvärdering av omsorgen. De påtalade både positiva och negativa saker men det positiva övervägde och det är ju glädjande. Men så sa jag att vi måste se över rutinerna för klagomålshantering i omsorgen. Vi har en folder som ligger på våra olika inrättningar där man kan skriva in synpunkter på verksamheten. Vi har haft den i några år och nämnden följer upp den regelbundet. När någon lämnar in en ifylld folder så har vi rutiner för hur man ska få svar och inom vilka tider osv. Antalet foldrar har gåt ner under senaste året därför sa nämnden för ett par veckor sedan att vi behöver se över rutinerna.  Men av rubriken i dagens ÖS kan man få uppfattningen att folk inte klagar fastän de skulle vilja. Så kan det naturligtvis vara men vår erfarenhet är nog att den som har synpunkter brukar ge ifrån sig dem.  Ibland i form av anonyma synpunkter men man ger dem ändå till oss. Men tänk om det faktiskt är så att omsorgen i Kalmar är av så god kvalitet att antalet klagomål därför har gått ner. Undersökningar visar att omsorgen i Kalmar är bland de bästa i Sverige är det då inte naturligt att antalet klagomål 

Av Steve Sjögren - 6 mars 2009 11:13

 Jag har nu blivit en twitter. Undrar du vad det är? Här är svaret!  Twiter är en funktion på internet och i våra mobiler. Den funkar så att man lämnar korta kommentarer om det som händer ungefär som här på bloggen. Men skillnaden är att Twiter är korta mycket korta inlägg en mening ungefär och den kan läggas in flera gånger dagligen. Den lästes i datorn eller mobilen. Givetvis kommer det från det stora landet i väster. Där var twitter ett inslag i valrörelsen inför presidentvalet förra året. www.twitter.com  så är du där. På twitter ska jag ge korta kommentarer under möten och andra aktiviteter som jag deltar i på dagarna och kvällarna. Måste bara lära mig hur det funkar från mobilen först. En funktion som jag tror kommer är www.bambuser.com som är en funktion där man kan visa sin videofilm direkt från telefonen i realtid på nätet. Endast en liten programvara behövs i mobilen för att komma igång. www.facebook.com är en annan funktion som många politiker använder sig av. Men i Kalmar politiken är det än så långe mest blogg som gäller. Tiden är dyrbar alt ska gå fortare och fortare när mejlen blivit för sölig, hemsidorna för tunga och tråkiga då kommer de nya utvecklade system för informationsutbyte. Det gäller att hänga med för våra medier bevakar hela tiden vad vi politiker har för oss och att snabbt veta vad en politiker är och gör just nu kan vara dagens 1:a i den tryckta tidningen, eller radio/tv.

Häng på!

Av Steve Sjögren - 4 mars 2009 10:14

Nu är den mörka tiden över båtmässan pågår för fullt och fåglarna sjunger om morgnarna. Det är en härlig tid som nu börjar. Men för dem som drabbas av arbetslöshet är ljuset och fågelsången en klen tröst. När man upptäcker att A-kassan i bästa fall ger 60-70% av lönen. Om man haft en lön på ca 25 000:-/månad så blir det betydligt mindre. Det blir omöjligt att ha kvar sitt hus och andra ägodelar. Att vara tvungen lämna huset innebär kanske att man måste låta sina barn byta skola och de tappar kontakten med sina kompisar. En tragedi för de som drabbas. I värsta fall får de så dåligt betalat för sitt hus att de har skulder kvar när huset är sålt. För när fler hus blir till salu då sjunker priserna, en lömsk spiral som är svår att stoppa. Skulle man ha oturen att bli sjuk ja då sänks också inkomsterna drastiskt och är man sjuk mer än några månader ja då anses man till slut inte vara sjuk längre utan måste ta ett annat arbete som man kan klara trots sin sjukdom. Vilket arbete då? När fler och fler blir uppsagda företag och kommuner m.fl börjar tala om anställningsbarhet hur ska den som då blivit sjuk och avstängd från försäkringskassan klara sig? Alt detta sker under en total passivitet från den borgerliga regeringen.  Ingen förutom några få i vissa storstadsområden får klara sig bäst de kan. Det värsta är att när sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring försämras så tappar alla förtroendet för dessa system. Och detta fortgår utan att någon verkar bry sig.  Det är dags för uppror mot orättvisorna som bara växer och växer.

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se